BildirilerBildiri Konuları

-Moleküler ve Hücresel Proteomik
-Kanser Proteomiği
-Klinik Araştırmalarda Proteomik
-Proteomik ve Biyoinformatik
-Proteomik Uygulamaları
-Proteomik Teknolojileri
-Proteogenomik
-Bitki ve Hayvan Proteomiği
-Besin Biliminde Proteomik Uygulamaları
-Mikrobiyom ve Enfeksiyon Hastalıklarında Proteomik
-Metaproteomik


Bildiri Gönderimi

Bildirilerin kongre web sitesi olan www.tupa2017.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi : 27 Ekim 2017, Cuma
Bildiri Özeti Kabul Mektupları Gönderim Tarihi : 3 Kasım 2017, Cuma

Kongrede sunulacak bildiriler sözlü veya poster sunum olarak değerlendirecek olup, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde kullanılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları
 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 3. Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 4. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. 
  Örn: Mehmet Küçük
 5. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. 
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul
 6. Özet başlığının kısa, anlaşılır ve en fazla 10 kelimeden oluşacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
 7. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 8. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 9. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 10. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 11. Posterler 90 cm x 150 cm ölçülerinde hazırlanmalı ve tasarımı 1 metre uzaklıktan rahat bir şekilde görünür olacak şekilde yapılmalıdır.
 12. Bildirilerde tablo, figür ve resim kullanılabilir. 
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar
 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Hesap Yaratın” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sistemden bildiri girişinizi yapabilirsiniz. 
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde kullanılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için 0212 296 04 60 numaralı telefondan ya da tupa2017@evronas.com e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.
Bildirilerin Değerlendirilmesi 
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

Katılım Sertifikası
Kongre sırasında verilecektir. Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.

Bildiri özetleri ile ilgili her türlü sorunuz için tupa2017@evronas.com adresine yazabilirsiniz.