Bilimsel Program

2. ULUSAL PROTEOMİK KONGRESİ
BİLİMSEL PROGRAMI

24 Kasım, Cuma

09:00 - 09:45 Kayıt ve Hoş geldiniz
09:45 - 11:15 Panel 1
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Özge Dağdeviren Çevik, Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Çimen
09:45 - 10:10 Prof.Dr. Bekir Salih
Kütle Spektrometresi ile Etkin Glikoproteomik Analizlerin Gerçekleştirilmesi
10:10 - 10:35 Prof.Dr. Murat Kasap
Plazma Membran Proteomunun Çalışılmasındaki Zorluklar
10:35 - 11:00 Prof.Dr. Talat Yalçın
Biyolojik Kütle Spektrometresi ve Proteomiks Uygulamaları
11:00 - 11:15 Sözlü Bildiri
11:15 - 11:45 Kahve Molası
11:45 - 13:15 Panel 2
Oturum Başkanları: Yrd.Doç.Dr. Nurhan Özlü, Prof.Dr. Murat Kasap
11:45 - 12:10 Doç.Dr. Ceyda Açılan Ayhan 
Proteomik, Hücresel ve Biyokimyasal Yaklaşımlar Kullanılarak, Anti-Kanser İlaç Moleküllerinin Moleküler Etki Mekanizmalarının Araştırılması
12:10 - 12:35 Uzm.Dr. Esra Cansever Mutlu
Hücre Penetrasyon Peptidleri ile Terapötik Oligonükleotidlerin Taşınımı
12:35 - 13:00 Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Çimen
Prostat Kanseri Hücrelerinde Sodyum Pentaborat Pentahidrat (NaB) Uygulaması ve Proteomik Etkilerinin Araştırılması
13:00 - 13:15 Sözlü Bildiri
13:15 - 14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 16:00 Panel 3
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Ceyda Açılan Ayhan, Prof.Dr. Talat Yalçın
14:30 - 14:55 Prof.Dr. Dilek Kazan
Mikrobiyal Mühendislikte Proteomik Yaklaşımlar
14:55-15:20 Yrd.Doç.Dr. Nurhan Özlü
Epitelyal-Mezenkimal Dönüşüme Bağlı Biyokimyasal Değişikliklerin Proteomik Analizi
15:20 - 15:45 Doç.Dr. Özge Dağdeviren Çevik 
Trombositler ve İlişkili Hastalıklarda  Proteomik Uygulamalar
15:45 - 16:00 Sözlü Bildiri
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 18:00 Panel 4
Oturum Başkanları: Dilek Kazan, Esra Cansever Mutlu
16:30 - 16:55 Arş.Gör. Şerife Ayaz Güner
Kalp Miyofilamentlerinde Top-Down Proteomik Uygulamaları
16:55 - 17:20 Doç.Dr. Ercan Baştu
17:20 - 17:45 Dr. Meriç Kocatürk
Leishmaniozisin Tedavi Monitorizasyonunda Yüksek-Çözünürlüklü Kantitatif Proteomik Analizi ile Yeni Biyobelirteçler Belirlenmesi – Köpek modeli
17:45 - 18:00 Sözlü Bildiri

25 Kasım, Cumartesi

09:00 - 10:30 Panel 1
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Gizem Dinler Doğanay, Prof.Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp
09:00 - 09:25 Prof.Dr. Nazlı Arda
Sağlıklı Gıdalar için Proteomik
09:25 - 09:50 Yrd.Doç.Dr. Turan Demircan
Aksolot Kuyruk Rejenerasyonunu Sağlayan Moleküler Mekanizmaların Proteomiks Yöntemi Ile Tanımlanması
09:50 - 10:15 Prof.Dr. Gülay Özcengiz
Antibiyotik Rezistom Analizlerinde Proteomik ve Metaproteomik Teknolojiler
10:15 - 10:30 Sözlü Bildiri
10:30 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:45 Panel 2
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Nazlı Arda, Doç.Dr. Ster Irmak
11:00 - 11:25 Prof.Dr. Abdurrahman Coşkun
Nakil Öncesi Organ Hasarının Değerlendirilmesinde Proteomik Teknikler
11:25 - 11:50 Prof.Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp
Multipl Myelom'un (Plazma Hücresi Kanseri) Tanı ve Prognozunda Proteomik Stratejiler
11:50 - 12:15 Prof.Dr. Esra Güzeldemir Akçakanat
Periodontal Proteomik
12:15 - 12:30 Sözlü Bildiri
12:30 - 12:45 Sözlü Bildiri
12:45-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Panel 3
Oturum Başkanları: Yrd.Doç.Dr. Turan Demircan, Prof.Dr. Gülay Özcengiz
14:00 - 14:25 Doç.Dr. Eda Tahir Turanlı
Behçet Sendromunda Proteom Analizleri
14:25 - 14:50 Doç.Dr. Gizem Dinler Doğanay
Anti-Apoptotik Bag-1S İzoformuna Ait İnteraktomların Meme Kanser Hücrelerinde Gösterilmesi
14:50 - 15:15 Doç.Dr. Özge Can 
Yüksek Kaliteli Biyobenzer Monoklonal Antikor Geliştirilmesi ve Üretilmesi
15:15 - 15:30 Sözlü Bildiri
15:30 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:50 Panel 4
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Abdurrahman Coşkun, Doç.Dr. Özge Can
16:00 - 16:25 Yrd.Doç.Dr. Timuçin Avşar
Multipl Skleroz’da Proteomik Analizler: Moleküler Belirteçlerin ve Yolakların Ortaya Konulması
16:25 - 16:50 Doç.Dr. Ster Irmak
Mesane Kanseri Hastaların İdrar Proteom Profilleri
16:50 - 17:05 Sözlü Bildiri
17:05 - 17:20 Sözlü Bildiri
17:35 - 17:50 Sözlü Bildiri
17:50 - 18:00 Kapanış