Uygulamalı Proteomik Eğitimi

Label Free LC-MS/MS MALDI Imaging MS / 20 - 23 Kasım 2017

Herhangi bir organizmanın belli bir dokusunda ve/veya gelişim evresinde ifade edilen proteinlerin analizi, temel ve uygulamalı birçok bilim alanında (tıp, eczacılık, moleküler biyoloji, biyoteknoloji vb) önemli yer tutan biyolojik süreçlerin aydınlatılmasında temel bir adımdır.
Eğitimimizin amacı LC-MS/MS protein ekspresyon ve MALDI-TOF/TOF doku görüntüleme çalışmalarını teorik ve uygulamalı olarak öğretmek, ülkemizdeki tüm araştırmacıların proteomik çalışmalarına katkıda bulunarak, bilgi alışverişi ve birikiminin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Teorik ders konuları seçilirken uygulama çalışmalarını destekleyici bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

SON BAŞVURU TARİHİ: 1 KASIM 2017
MAKSİMUM KATILIMCI SAYISI: 12


Başvuru için Katılımcı Bilgi Formu'nu doldurarak tupa2017@evronas.com ya da baykallab@gmail.com e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.

Katılımcı Bilgi Formu'nu indirmek için tıklayınız.

 
Katılımcı Türü         Eğitim Ücreti TL (%18 KDV dahil)     
Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık öğrencileri     1000 ₺
Araştırma Görevlisi 1200 ₺
Öğretim Üye ve Görevlileri, Uzmanlar 1300 ₺
Diğer Kişiler 1500 ₺

Kurs Kayıt Ücretleri için Banka Hesap Bilgileri:
 
Banka Adı  Akbank
Şube Adı / Kodu  Kağıthane Şubesi (357)
Hesap Adı                
Evronas Organizasyon Danışmanlık ve İş Geliştirme Tic. A.Ş
TL IBAN  TR36 0004 6003 5788 8000 0943 56


Katılımcı Profili
Biyolojik Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Tıp, Veteriner, Ziraat ve Su Ürünleri Fakültelerinin ilgili ana bilim dallarında lisans öğrencileri ve lisansüstü öğrenim gören öğrenciler.  Ayrıca Bakanlıklardan ilgili personel ve özel sektörden ilgili birimlerden kişiler katılabilir.

**Eğitim dili Türkçedir ve Acıbadem Labmed Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

Teorik Ders Başlıkları
 • LC-MS/MS ile karşılaştırmalı proteomik analiz
 • MALDI-TOF/TOF ile doku kesitlerinin doğrudan proteomik analizi
LC-MSMS Çalışmaları
 • Protein ekstraksiyonu ve konsantrasyon tayini
 • LC-MS/MS için FASP yöntemi ile triptik peptitlerin hazırlanması
 • nanoLC-MS/MS ile protein ifade farklılıklarının analiz edilmesi
 • Yolak analizleri ile elde edilen verilerin anlamlaştırılması 
MALDI Imaging MS Çalışmaları
 • Doku örneklerinden kesit alımı
 • In situ tripsinizasyon işlemi
 • Püskürtücü ile matriks kaplama
 • MALDI-TOF/TOF ile doku analizi
 • Veri analizi
 • Proteinlerin tanımlanması
Eğitimde Kullanılacak Olan Cihazlar Ve Yazılımlar
 • Waters Xevo G2-XS ESI-QTOF kütle spektrometresi
 • Bruker rapifleX MALDI-TOF/TOF kütle spektrometresi
 • Suncollect ya da iMatrixSpray püskürtücü
 • Progenesis QIP (LC-MS/MS protein analizi)
 • Flex Control yazılımı (Doku kesiti tarama)
 • 2D SCiLS yazılımı (doku veri Analizi)
 • Image ID Yazılımı (doku protein tanımlama)
 • Panther, STRING, Reactome Patways, IPA (biyoinformatik)